INFORMACIÓ TÈCNICA

Garanties

Garanties SGG CLIMALIT® & SGG CLIMALIT PLUS®

Tots els envidraments SGG CLIMALIT® i SGG CLIAMLIT PLUS®compten amb la garantia de VITRAL GRUP per un període de 10 anys des de la data de fabricació.

Què cobreix la garantia?

Cobreix tots els defectes de fabricació que es manifesten en forma de taques a l'interior de la cambra doble o triple de l'envidrament, originades per condensació d'humitat o per dipòsit de pols.

Tot això, sempre que:

Les peces de SGG CLIMALIT® / SGG CLIMALIT PLUS® haurien estat muntades correctament en una fusteria adequada.
En la instal·lació de les finestres, s'haurien respectat les especificacions i les normes de posada en obra, recollides en la normativa oficial o en el Manual del Vidre de Saint-Gobain.
El manteniment regular de la finestra hagi estat l'adequat. La falta de neteja o un manteniment inadequat podria causar obstrucció del drenatge en el galze de la fusteria i danyar el doble vidre. Aquests danys no seran coberts per aquesta garantia.

Garanties REHAU®

Les finestres i portes REHAU® fabricades a VITRAL compten amb certificació de qualitat i garantia de durabilitat. Fins a 20 anys de garantia en els productes fabricats gràcies a la fórmula XSiempreBlanco™ i fins a 10 anys en altres colors estàndards.

Certificats de qualitat:

Garantia Fabricat VITRAL GRUP®

Tots els tancaments, tant en alumini com en PVC, i altres productes fabricats per VITRAL com ara persianes, mosquiteres, tanques, baranes... compten amb una garantia de 2 anys des de la data de fabricació.

Què cobreix la garantia?

Cobreix tots els defectes de fabricació que afectin tant l'estètica com la funcionalitat del producte.

Política de Qualitat