AVIS LEGAL

GRUVIGEST, S.L.
NIF:B25491606
Pol. Ind. La Nora, s/n
25660 Alcoletge
vitral@vitral.es

Tots els continguts del lloc web GRUVIGEST, S.L. —que inclouen, sense caràcter limitador, textos, gràfics, logotips, icones de botons, imatges, arxius d'àudio i software, etc.— són, bé propietat de GRUVIGEST, S.L. , bé de societats del grup al qual GRUVIGEST, S.L. pertany, bé dels clients o proveïdors, i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual. La compilació (entenent-se com a tal la recopilació, ordenació i muntatge) de tot el contingut del lloc web GRUVIGEST, S.L. és propietat exclusiva de GRUVIGEST, S.L. i es troba protegida per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual. Tot el software utilitzat al lloc web GRUVIGEST, S.L. és de GRUVIGEST, S.L. o els seus proveïdors de software, i es troba protegit per les lleis nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual.

Queda totalment prohibida qualsevol mena d'utilització del contingut d'aquest lloc web, incloses la seva reproducció, modificació, distribució, transmissió, posterior publicació, exhibició o representació total o parcial, sense consentiment exprés de GRUVIGEST, S.L. o dels seus proveïdors.

GRUVIGEST, S.L. i altres denominacions de productes, serveis, gràfics i logotips de GRUVIGEST, S.L. són marques protegides per GRUVIGEST, S.L. . Les denominacions d'altres productes, serveis i companyies esmentades en aquest document poden ser marques registrades dels seus respectius propietaris.

La reproducció, modificació, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra utilització de la informació continguda en el lloc web de GRUVIGEST, S.L. (inclosos el seu propi disseny, configuració i forma d'exposició del lloc web) que es realitzin sense autorització de GRUVIGEST, S.L. constitueix una infracció de la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual.

GRUVIGEST, S.L. es reserva tots els drets a modificar, limitar o cancel·lar l'accés i els continguts del web en qualsevol moment i no assumeix cap responsabilitat sobre la seva actualització. Així mateix, GRUVIGEST, S.L. es reserva la facultat d'efectuar modificacions en la configuració o presentació del seu web, i pot fer ús d'aquesta facultat sense avís previ.

Tant l'accés al web de GRUVIGEST, S.L. com l'ús de qualsevol informació continguda és d'exclusiva responsabilitat de la persona que hi accedeix o l'usa, i GRUVIGEST, S.L. no respon de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se de l'accés o ús de la informació. GRUVIGEST, S.L. no garanteix que la informació, text, gràfics, vincles o qualsevol altre contingut del seu web siguin exactes o complets, i hi exclou, especialment, qualsevol responsabilitat que es pogués derivar dels continguts i serveis comercials o d'altra índole de webs que es poguessin enllaçar electrònicament ( link ), directament o indirectament, a través del web de GRUVIGEST, S.L. .

Per facilitar-ne l'accés, pot ser que GRUVIGEST, S.L. inclogui vincles a pàgines d'Internet que pertanyin o estiguin gestionades per tercers. En entrar en aquests llocs, ha de revisar i acceptar les normes d'ús d'aquesta pàgina abans d'utilitzar-la. També ha d'acceptar que GRUVIGEST, S.L. no té cap control sobre el contingut d'aquestes pàgines i que no pot assumir cap responsabilitat de material creat o publicat per aquests. A més, el vincle a un lloc aliè a GRUVIGEST, S.L. no implica que GRUVIGEST, S.L. l'aprovi, ni els productes o serveis als quals es fa referència.

El fet que en el web de GRUVIGEST, S.L. es faci referència a productes, serveis, marques, noms comercials, fabricadors, subministradors, etc., propietat de tercers, no constitueix el seu patrocini o recomanació per part de cap de les entitats del grup GRUVIGEST, S.L..

GRUVIGEST, S.L. exclou i declina qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de la transmissió d'informació entre usuaris a través de la xarxa Internet i no adquireix cap responsabilitat per problemes tècnics o fallades mecàniques en els equips informàtics produïts durant la connexió a la xarxa, ja sigui a través del web de GRUVIGEST, S.L. o de webs de tercers.

GRUVIGEST, S.L. no es responsabilitza dels virus que tinguin el seu origen en una transmissió telemàtica infiltrats per terceres parts (per exemple, els macros de processadors de text, els applets de Java i els programes ActiveX), generats amb la finalitat d'obtenir resultats negatius per a un sistema informàtic.

La informació d'aquesta web només té caràcter informatiu i en cap cas té caràcter contractual per part de GRUVIGEST, S.L..

El contingut del web de GRUVIGEST, S.L. únicament és aplicable a territori espanyol.

GRUVIGEST, S.L. garanteix l'absoluta confidencialitat de les dades personals dels usuaris del web de GRUVIGEST, S.L.. Les dades proporcionades seran incorporades a una base de dades gestionada sota l'exclusiva responsabilitat de GRUVIGEST, S.L. , creada per facilitar als usuaris la utilització dels serveis oferts per aquesta, així com per informar-los sobre els productes i serveis que puguin ser del seu interès. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, l'usuari pot en tot moment exercitar els drets que la llei li confereix relatius a l'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la cessió de les seves dades al fitxer de propietat exclusiva de GRUVIGEST, S.L. enviant un e-mail a: vitral@vitral.es


POLÍTICA DE PRIVACITAT

Benvinguts a GRUP VITRAL
La present Política de Protecció de Dades s’aplicarà a la navegació pel portal www.vitral.es, així com a l’adquisició, si és el cas, dels nostres productes i a les relacions amb qualsevol de les empreses del GRUP.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?
El GRUP VITRAL està format per diferents empreses que poden actuar com a responsables del tractament de les seves dades personals en l’àmbit dels seus respectius objectes socials. En aquest sentit, a continuació l’informem de la identitat i objecte de les empreses del GRUP VITRAL:

· GRUVIGEST, S.L., amb domicili social a Alcoletge (Lleida), Polígon Industrial “La Nora”, s/n, CIF B-25491606, i adreça de correu electrònic vitral@vitral.es (en endavant, “GRUVIGEST”).
Objecte social: Prestació de serveis a la resta de societats del GRUP.

· VITRAL, S.L.U., amb domicili social a Alcoletge (Lleida), Polígon Industrial “La Nora”, s/n, CIF B- 25200593, i adreça de correu electrònic vitral@vitral.es (en endavant, “VITRAL”).
Objecte social: Venda d’alumini i altres metalls.

· VITRAL TANCAMENTS, S.L.U., amb domicili social a Alcoletge (Lleida), Polígon Industrial “La Nora”, s/n, CIF B- 25318358, i adreça de correu electrònic vitral@vitral.es (en endavant, “VITRAL TANCAMENTS”)
Objecte social: Manipulació i tractament del vidre

Quines dades personals recollim sobre Vostè?
· Dades d’identificació. Nom i cognoms, adreça postal i electrònica, i telèfon.
· Informació de pagaments. Dades bancàries que Vostè ens faciliti a efectes de facturació dels serveis que contracti amb nosaltres.
· Qualsevol altra dada personal que Vostè, de forma voluntària, ens faci arribar a través de les nostres adreces de correu electrònic.

Com obtenim les seves dades personals?
Les dades personals que tractem són:
· Les que Vostè ens facilita en el moment d’adquirir els nostres productes;
· Les que Vostè ens faci arribar voluntàriament a través de les nostres adreces de correu electrònic.

Tractem dades de menors?
El GRUP VITRAL no tracta dades de menors d’edat.

Per a què tractem les seves dades personals?
El GRUP VITRAL podrà tractar les seves dades personals amb les següents finalitats:
· Facilitar-li la informació que Vostè ens sol·liciti sobre els nostres productes.
· Garantir la correcta fabricació i lliurament dels nostres productes conforme a la seva comanda.
En cas que el GRUP VITRAL hagi de tractar les seves dades personals amb altres finalitats diferents de les esmentades en els apartats anteriors, sol·licitarà el seu consentiment exprés a tal efecte.

Qui té accés a les seves dades personals?
Les seves dades personals només es comunicaran a aquelles persones o entitats que necessitin tenir-hi accés en el marc de la gestió de la seva comanda, en cas de que Vostè adquireixi algun dels nostres productes.
Per quin temps conservem les seves dades personals?
Les seves dades personals seran conservades pel temps que sigui necessari per donar compliment a les finalitats per les què van ser recollides. Transcorregut aquest temps, el GRUP VITRAL procedirà a suprimir-les dels seus sistemes, sense perjudici de la possibilitat de conservar-les, limitant el seu tractament a l’exercici i defensa de reclamacions, en els termes previstos per la legislació aplicable.

Quines mesures de seguretat apliquem al tractament de les seves dades?
El GRUP VITRAL implementa mesures de seguretat per garantir la integritat i disponibilitat de les seves dades, així com la confidencialitat en el tractament de les mateixes, tenint en compte l’estat de la tecnologia.

A quins països s’envien les seves dades?
El GRUP VITRAL no realitza transferències internacionals de dades personals

Quins són els seus drets?
Vostè podrà exercitar els drets que es diran a continuació, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a la següent adreça: vitral@vitral.es
· Sol·licitar, en qualsevol moment, que el GRUP VITRAL li confirmi si està tractant les seves dades personals o no.
· Accedir a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació d’aquelles que siguin inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres causes, ja no siguin necessàries per a les finalitats per les que es van recollir.
· En determinats casos, sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest supòsit, només conservarem les seves dades per a l’exercici o defensa de reclamacions.
· En determinades circumstàncies, oposar-se al tractament de les seves dades.
· Sol·licitar la portabilitat de les seves dades.
· Revocar el consentiment que, si és el cas, Vostè hagi atorgat per al tractament de les seves dades per part del GRUP VITRAL
· Presentar una reclamació davant l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades.