Català | Castellano

Productes

Generalitats

Material noble que posseeix una història que comença 4000 anys abans de Crist. Desperta interés tant per les seves funcions naturals com per la seva bellesa, qualitats que li permeten participar tant en el món de l'arquitectura com en el de l'art.

COMPOSICIÓ:

Els vidres utilitzats en la construcció tenen la següent composició:

1.- Cos vitrificant, el silici, en forma de sorra (70%-72%)

2.- Un material fundent, la sosa, en forma de carbonat i sulfat (14% aproximadament)

3.- Un estabilitazant, la calç, en forma calcàrea (10% aproximadament)

4.- Diversos òxids, com per exemple la alúmina i la magnèsia, que milloren les propietats físiques, especialment la resistència davant els agents atmosfèrics

© 2009 VITRAL Grup · Pol. Ind. La Nora, s/n, Alcoletge, Lleida 25660 · Tel 973 700 500 Fax 973 700 504 vitral@vitral.es